Rutas en Quad en Galicia, Padrón
Canos en Galicia, Rio Ulla, Padrón
Rafting en Galicia, Río Ulla, Padrón
Paintball en Galicia, Cacheiras, Santiago